Vzdělávací seminář

„PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPOR ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ“

pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil

29. listopadu 2011 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice.

Tohoto již 8. ročníku projektu se zúčastnilo rekordních 86 studentů a pedagogických pracovníků z 9 škol JmK. Nově se do projektu zapojili zástupci se SŠUPT Velké Opatovice. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací přehlídky, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku.

Přítomní shlédli velmi zajímavou a poutavou prezentaci Veroniky Vaškové ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice na téma „Biodomy“. Veronika, která se se svou prací v rámci projektu Enersol 2011 účastnila loňského národní přehlídky v Jihlavě, národní konference v Liberci, mezinárodní konference na Slovensku a mezinárodní konference ET 2020 Education & Training v Praze, mohla přítomným nejlépe a nejvěrohodněji přiblížit přínos projektu pro žáky.

Součástí semináře byla velmi poutavá přednáška pana Ing. Juraje Hazuchy z Centra pasivního domu v Brně spojená s videoprojekcí a prezentací na dané téma.

Foto z přednášky

Centrum pasivního domu

Závěr semináře byl věnovaný prezentaci Ing. Jaroslava Doskočila na téma Energetický systém školy, spojený s názornou ukázkou obnovitelných zdrojů energie, které jsou na SOŠ a SOU – MŠP Letovice plně funkční.

Krajské kolo

8. ročníku ENERSOL 2012

Osmý ročník environmentálního vzdělávacího programu Enersol 2012 zahájila v prostorách letovického zámku, ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková.

SOŠ a SOU – MŠP Letovice, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro Jihomoravský kraj, pořádala 21. února 2012 v Městském kulturním domě v Letovicích ve spolupráci se Vzdělávací agenturou Kroměříž a Jihomoravským krajem již 8. ročník přehlídky žákovských projektů na téma využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií a snižování emisí ENERSOL 2012. Přehlídka se konala pod osobní záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška.

Cílem projektu je zvýšit povědomí nejen žáků, ale i veřejnosti o spotřebě energií a možnosti využívání obnovitelných zdrojů v domácnostech i ve firmách. Žáci ve svých projektech zařazených do hlavní kategorie upozornili jak na nové trendy, tak na zdroje, které jsou již účelně využívány v praxi. A tak se v letošní přehlídce objevila témata biodomy, sruby, pasivní a nízkoenergetické domy, větrná energie, fotovoltaika, využívání biomasy, kam s odpadem z organické výroby, tepelná čerpadla, snižování emisí v dopravě, úspory energií v bytech a domech atd.

Jednotlivé prezentace zaujaly nejen hodnotící porotu a cílovou skupinu žáků a pedagogů, ale i zástupce firem a veřejnosti. Jak to tedy všechno dopadlo a kdo bude reprezentovat Jihomoravský kraj v národním kole?

Fotofrafie z akce

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA ENERSOL 2012
HLAVNÍ KATEGORIE

1. místo
Pavel HORÁČEK
Solární ohřev vody – koupaliště Rusava
koordinátoři: Alena Doskočilová, Mgr. Jiří Podlipný
SOŠ a SOU – MŠP Letovice

2. místo
Matěj GRYC a kol.
Slaměné domy
koordinátor: Ing. Ivo Hamerník
Střední škola informatických technologií a sociální péče Brno

3. místo
Kristýna HROZOVÁ
Tepelné čerpadlo
koordinátorka: Alena Doskočilová
SOŠ a SOU – MŠP Letovice

4. místo
Rostislav DUDEŠEK
Biomasa
koordinátor: Mgr. Alois Koudelka
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19

5. místo
Jaromír KOŘÍNEK a kol.
Technologie pěstování vy využití rychle rostoucích dřevin – japonské topoly
koordinátor: Ing. Radovan Besednjak
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19

6. místo
Štěpán DEBEF
Volná energie
koordinátor: Ing. Jaroslav Paciga
SOŠ technická a SOU, Znojmo, Uhelná 6

Tito studenti vytvořili reprezentační tým Jihomoravského kraje, včetně náhradníka a postoupili do národního kola projektů Enersol 2012.

TVŮRČÍ KATEGORIE

1. místo
Josef VRÁNA
Kachlové topidlo se sušárnou na ovoce
koordinátor: Jiří Brtnický
Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice

DOPROVODNÁ KATEGORIE

1. místo
Kateřina NOVOTNÁ a kol.
Divadlo o živlech
koordinátorka: Mgr. Hana Šperková
Střední pedagogická škola Boskovice

Všichni účastníci přehlídky byli odměněni věcnými dary, za což náleží poděkování sponzorům celé akce Jihoravskému kraji, městu Letovice, firmám Mat-el, s. r. o. Letovice, ČKD Engineering, a. s., Blansko, Eltrans Letovice, s. r. o. a Barvy a laky Teluria, s. r. o. Skrchov.

Přejeme hodně úspěchů v národní přehlídce, která se koná 22. – 23. března 2012 v Pardubicích.

V národním kole jsou v hlavní kategorii prezentovány projekty postupující z prvního a druhého místa. Ostatní členové skládají odborný test, který je součástí celkového hodnocení kraje v rámci České republiky. Vzory testů lze najít ve Sborníku Enersol 2007.

V případě, že na projektu spolupracovalo více tvůrců, národního kola se z kapacitních důvodů zúčastní pouze jeden.

Související fotoalba

Dokumenty k tisku