Vzdělávací seminář

„JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ.“

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil 19. prosince 2007 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice.

Tohoto setkání se zúčastnilo 54 studentů ze 6 škol různého zaměření spolu s pedagogickým doprovodem. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací soutěže, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku.

Studentům odprezentovala svou práci vítězka loňského mezinárodního kola Enersol 2007 Zdeňka Palupová, studentka SOŠ a SOU – MŠP Letovice. Součástí semináře byla odborná přednáška o obnovitelných zdrojích energie, kterou prezentoval Mgr. Radovan Šejvl, který pracuje již několik let jako odborník v oblasti obnovitelných zdrojů. Následovala přednáška Ing. Jaroslava Doskočila spojená s prohlídkou energetického systému školy založeného na spalování biomasy, kogeneraci energie zemního plynu, fotovoltaických článcích a slunečních kolektorech.

Školní kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

Krajské kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

KRAJSKÉ KOLO

4. ročníku ENERSOL 2008

soutěže se uskutečnilo 26. února 2008 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice pod záštitou Jihomoravského kraje

ve spolupráci s národní kanceláří projektu ENERSOL a vzdělávací agentury Kroměříž.

Soutěž zahájila ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková. Podporu myšlence celého projektu vyjádřili ve svých projevech Mgr. Arnošt Drbušek, odbor školství JmK, Mgr. Radek Procházka, starosta města Letovice, Ing. Jiří Herodes, vedoucí národní kanceláře projektu, Ing. Vladimír Verner, VERNER a. s. a Ing. Luboš Kocman, zástupce ČKD Engineering, a. s. Celé soutěži byli přítomni další významní hosté a zástupci firem zabývajících se využíváním obnovitelných zdrojů energie. Náplní soutěžního dne byly prezentace nejlepších prací, výměny názorů a zkušeností jednotlivých studentů, možnost nahlédnout do všech přihlášených prací. Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol bez ohledu na školní programy, vyhlásili pořadatelé také tzv. doprovodnou kategorii bez určení zadání. Podmínkou však byl vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie.

Žáci a studenti si mohli zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadáni a schopností, například dokumentační fotografie, výukové programy, malířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k tématu.

Jako hosté v průběhu soutěže vystoupili se svou prezentací studenti ze Střední odborné školy elektrotechnické z Mohelnice. Na závěr si mohli přítomní prohlédnout energetický systém školy a následně proběhla exkurze do malé vodní elektrárny Letovice.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KRAJSKÉHO KOLA ENERSOL 2008
HLAVNÍ KATEGORIE

Prvních pět studentů vytvořilo reprezentační tým Jihomoravského kraje a postoupilo do národního finále soutěže. Náhradníkem se stal student Jakub Turek.

DOPROVODNÁ KATEGORIE

Národní kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

NÁRODNÍ KOLO

4. ročníku ENERSOL 2008

se uskutečnilo 27. – 28. března 2008 na SOU ELEKTROTECHNICKÉM V PLZNI.

Národní finále soutěže ENERSOL 2008 probíhalo po dva dny a zúčastnilo se ho 10 krajů: Hlavní město Praha, kraj Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Zlínský.

První den, po zahájení finále, byla sestavena porota ze zástupců samosprávných krajů, která dopoledne hodnotila vystoupení 10 žáků s prezentacemi soutěžních prací v hlavní kategorii, kteří se v krajských kolech umístili na druhém až pátém místě. Kdo bude prezentovat určil náhodný los. Osud týmu Jihomoravského kraje spadl do rukou studenta SOŠ a SOU – MŠP Letovice Radka Hanskuta, který se svého úkolu zhostil velmi dobře.

Odpoledne probíhaly prezentace žáků ve vedlejší kategorii a poté účastníci hlavní kategorie psali odborný test. Ještě téhož dne čekala na žáky jedna doprovodná "soutěž" na národním finále a to bowling. Druhý den pokračovali zástupci krajů v prezentacích soutěžních prací v hlavní kategorii. Tentokrát porota mohla posuzovat výkony žáků, kteří se umístili v krajských kolech na prvním místě. Jihomoraváky zastupoval student SOŠ a SOU – MŠP Letovice Martin Pavelec. Neměl to vůbec jednoduché, avšak předvedl výborný výkon a především dokázal reagovat na mnohé všetečné dotazy poroty.

Po zpracování výsledků výpočtovým střediskem proběhl slavnostní ceremoniál, vyhodnocení obou kategorií a sestavila se i družstva České republiky pro mezinárodní finále. Družstvo A zastupuje Martin Pavelec a družstvo B Radek Hanskut.

VÝSLEDKOVÉ LISTINY NÁRODNÍHO KOLA ENERSOL 2008

Mezinárodní kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

MEZINÁRODNÍ KOLO

SPOJENÉ S MEZINÁRODNÍ KONFERENCÍ se uskutečnilo 24. – 25. DUBNA 2008 V SPŠ TÁBOR

Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností se kromě zástupců z deseti krajů České republiky zúčastnili také delegace ze Slovenska, Německa a Slovinska. Na konferenci vystoupili představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Národního ústavu 18 odborného vzdělávání a Strojní fakulty ČVUT. Význam akce podpořil svou osobní záštitou hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, Dva dny strávené v Táboře se nezapomenutelně zapsaly do vzpomínek všech účastníků. Bohatý program zahrnoval nejen odbornou část včetně soutěžní přehlídky nejlepších studentských prací čtyř zúčastněných států, ale také poznání středověké historie husitského města a jeho neopakovatelné architektury.

Jihomoravský kraj zastupovali: Alena Dvořáková – Střední pedagogická škola Boskovice, Rostislav Kubica, Ondřej Špidlík, Martin Pavelec, Lucie Janderová a Radek Hanskut ze SOŠ a SOU – MŠP Letovice.

Související fotoalba

Dokumenty k tisku a nahlédnutí