Chceme být EKOŠKOLOU !

Co je to Ekoškola?

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. V současné době probíhá ve 40 zemích světa.

Kdy jsme začali

Na jaře 2003, ...

Kdo je v projektu zapojen

Žáci školy, učitelé, TH pracovníci a rodiče, prostě ti, kteří chtějí být zapojeni do procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností projektu.

Co je naším cílem

Cílem je pozitivně formovat ekologické myšlení na takovou úroveň, která umožní získání prestižního světového ocenění a certifikátu Ekoškola (ECO - SCHOOL).

Doba trvání projektu

Jedná se o dlouhodobý projekt s časovým omezením 2 roky. Projekt se skládá ze 7 částí:

EKOtým

Žáci

  • zástupci žáků ze tříd školy
  • Učitelé

  • Ing. Helena Marešová, Ing. Kateřina Chalupková, Ing. Blanka Nevyhoštěná, Alena Doskočilová, Ing. Marek Chládek, Ing. Hana Dostálová, Mgr. Jana Vybíhalová, Mgr. Jiří Podlipný

Náš Ekokodex

Citát ...

Třídit odpad se vyplatí ...

Přílohy

Odkazy