Zelený most - Celostátní konference Letovice

Naše škola spolupořadatelem Celostátní konference projektu Zelený most mezi školou a praxí

Projekt "Zelený most mezi školou a praxí" se za dva roky své existence přehoupl do druhé poloviny. Naše škola a žáci, kteří jsou do projektu zapojeni, byli vzděláváni v oblasti obnovitelných zdrojů energie modul "Biomasa pro energii". Učitelé, kteří vytvořili vzdělávací materiály na toto téma, budou v letošním roce ověřovat modul "Fotovoltaika".


Již druhá celostátní konference, které se zúčastnilo více než 200 účastníků z ČR, proběhla v jízdárně letovického zámku. Její náplní byla přehlídka odborných studentských projektů, které prezentovali zástupci jednotlivých škol zapojených do projektu. Součástí akce byly zprávy věcných manažerů o činnosti jednotlivých škol a přednášky odborníků z praxe na témata obnovitelných zdrojů energie. Mezi nejzajímavější patřily prezentace RNDr. Kvasničkové „Udržitelný rozvoj“; Ing. Macha „Tepelná čerpadla“; Ing. Doskočila „Energeticky soběstačná škola“ či Mgr. Vegra „Elektromobilita“. Program byl zpestřen vystoupením žáků Základní umělecké školy Letovice.


Věříme, že se takto zdařilé akce zúčastníme i v budoucnu.


logo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Vytvořil Ing. Marek Chládek   |  Ekoskola skin by Chládek  |  Ekoškola