Zelený most - Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně

Realizace projektu „Zelený most mezi školou a praxí“ pokračuje

Dne 18. září 2012 jsme se zúčastnili exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která je řešena jako podzemní dílo.

Přečerpávací vodní elektrárna pomocí reverzibilních Francisových turbín čerpá vodu v době přebytku elektrické energie v síti do horní nádrže a v době nedostatku elektrické energie v síti tzv. špičce, elektrickou energii vyrábí a dodává do sítě. Elektrárna se sestává ze dvou soustrojí o výkonu 2 krát 325 MW, což je největší instalovaný výkon v ČR. Na plný výkon najede během 2 minut, přičemž spouštění elektrárny je řízeno z centrálního energetického dispečinku v Praze.

V informačním centru jsme shlédli film o historii, výstavbě a principu fungování celého vodního díla. Následně jsme si prohlédli podzemní strojovny elektrárny a vyslechli poutavou přednášku. Poté jsme se přemístili k horní nádrži, v jejíž blízkosti se nachází tři větrné elektrárny. Zde nás však čekalo velmi nevlídné počasí. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na dolní nádrži, která byla částečně odčerpána. Zde je umístěna turbína o výkonu 160 kW.

Celá stavba je situována v Chráněné krajinné oblasti Jeseník, přičemž v současné době zde již nejsou patrné zásahy do přírody, spojené s výstavbou elektrárny.

Pěkný článek o stavbě a provozu této elektrárny je např zde: http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=435

 

logo OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Vytvořil Ing. Marek Chládek   |  Ekoskola skin by Chládek  |  Ekoškola