Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice


V Masarykově střední škola Letovice byl ukončen projekt, v rámci kterého byli vzděláváni její pedagogičtí pracovníci.

Projekt pod názvem „Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice“, s registračním číslem CZ.1.07/1.3.10/04.0028, je u konce. Cílem projektu bylo prostřednictvím absolvování výukových programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků školy. Potřeba realizace tohoto projektu vyvstala ze skutečně zjištěných vzdělávacích potřeb účastníků projektu, a to ve třech tematických oblastech: ICT ve výuce (prezenční forma vzdělávání), osobní rozvoj v oblasti manažerských kompetencí (prezenční forma vzdělávání) a způsoby prevence a řešení sociálně-patologických jevů ve školství (distanční forma vzdělávání).

V rámci prvního výukového bloku byly realizovány 2 kurzy - první byl zaměřený na AutoCAD, druhý na využívání interaktivní tabule ve výuce. Součástí druhého výukového bloku byly kurzy zaměřené mimo jiné na týmovou spolupráci jako metodu výuky, time management pro pedagogy, asertivní komunikační techniky, řešení krizových situací, rozvoj komunikačních dovedností či metodiku výuky vhodnou pro odborný výcvik. V průběhu třetího, distančního, výukového bloku se pedagogové dozvěděli, jak reagovat na současné výchovné problémy mládeže.

Všechny cíle projektu, ať již kvantifikovatelné (např. proškolení 10 kurzů) nebo kvalitativní (počty a spokojenost účastníků se vzděláváním apod.), byly dodrženy či přesaženy.
Masarykova střední škola Letovice si uvědomuje, že pedagogický sbor je tím, kdo se významně podílí na formování budoucnosti svých studentů. Proto neustále vzdělává své pedagogické pracovníky tak, aby byli schopni předávat znalosti studentům atraktivní, kreativní a kvalitní formou. Zároveň podporuje vznik a rozvoj pozitivních vztahů mezi pedagogy, studenty školy a jejich rodiči. Realizovaný projekt tyto snahy výrazně podpořil.

Více o průběhu projektu ZDE.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS