Žáci si vybudují „Odpočinek pod korunami“

Masarykova střední škola Letovice je již druhým školním rokem zapojena do programu „Škola pro udržitelný život“. Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšleli o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvořili, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.
Konkrétně půjde o vytvoření míst k odpočinku u budovy školy Tyršova 25 a u Domova mládeže, kde je zároveň ordinace lékaře, a protože místa nejsou nijak uzavřená, využívala by tato místa i široká veřejnost. Pod lípou u Domova mládeže bude umístěna lavička a také informační tabule o městě a o tom, co může nabídnout. Na druhém stanovišti bude upravena plocha pro hru petangue a zrenovován betonový pingpongový stůl. Samozřejmostí bude zapůjčování pingpongových pálek a petangue sady pro žáky a veřejnost. Dále bude vybudováno stupňovité betonové posezení ve svahu k plotu pro 10 lidí. Na okolní stromy budou umístěny ptačí budky pro různé druhy pěvců a ptačí krmítka. Projekt se bude realizovat ve školním roce 2013 - 2014.
Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí.
Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje místa.

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.

FOTOGALERIE z tvorby projektu

Foto a text Ing. Marek Chládek

Projekt vede: Nadace Partnerství  http://www.skolaprozivot.cz/projekt-skola-pro-udrzitelny-zivot.

Logolink-Škola pro udržitelný život

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS