Žáci budují stupňovité betonové posezení

Masarykova střední škola Letovice je již druhým školním rokem zapojena do programu „Škola pro udržitelný život“. Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšleli o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvořili, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.


Konkrétně půjde o vytvoření míst k odpočinku u budovy školy Tyršova 25 a u Domova mládeže, kde je zároveň ordinace lékaře, a protože místa nejsou nijak uzavřená, využívala by tato místa i široká veřejnost. Pod lípou u Domova mládeže bude umístěna lavička a také informační tabule o městě a o tom, co může nabídnout. Na druhém stanovišti bude upravena plocha pro hru petangue a zrenovován betonový pingpongový stůl. Samozřejmostí bude zapůjčování pingpongových pálek a petangue sady pro žáky a veřejnost. Dále bude vybudováno stupňovité betonové posezení ve svahu k plotu pro 10 lidí. Na okolní stromy budou umístěny ptačí budky pro různé druhy pěvců a ptačí krmítka. Projekt se bude realizovat ve školním roce 2013 - 2014.

FOTOGALERIE KE ČLÁNKU

1. Situace září 2013 až leden 2014:

  •  Došlo ke zpracování grafických podkladů a to pro posezení, budek pro ptáky a netopýry, stupňovitých schodů, tabulek popisujících druhy stromů v okolí posezení. Návrhy zpracovávali žáci studijního oboru „Stavebnictví - pozemní stavitelství“ a „Truhlář“. Skupiny žáků pod vedením pedagogů se řídili potřebami projektu a předpokládaným finančním limitem na dané položky.
  • Došlo k nákupu materiálů potřebných k výstavbě finančně nejnáročnější části z projektu a to betonových stupňů.
  • Došlo k započetí zemních prací k výstavbě betonových stupňů v rámci odborného výcviku žáků oboru „Zedník“.
  • VÍCE V PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVĚ

2. Současný stav projektu (srovnání záměrů a skutečnosti, v případě, že se některé části projektu nepodařilo uskutečnit v předpokládané podobě, uveďte příčiny a možnosti nápravy)

·    Oproti plánu zbývá navrhnout další informační tabule,

·    V dřívějším termínu se započalo s budováním betonových stupňů

·    V dřívějším termínu se započalo s úpravou estetiky okolí a to výsadbou živého plotu u budovy na Tyršově 500

3. Konkretizace plánů na další období

·    Další fází je: výroba laviček, ptačích budek a laminátových tabulí, podle námi zadaných návrhů. Za tuto fázi budou odpovědní pedagogové zapojení do projektu a žáci a učitelé v předmětu praxe. Termín realizace - leden – únor 2014.

·    Třetí fází projektu bude instalace laviček, budek a tabulí na daná místa. Dále dostavba stupňů a renovace sportovních ploch. Tuto instalaci provedou žáci oborů Zedník a Truhlář a to v předmětu praxe a odborných předmětech pod vedením nejen učitelů odborného výcviku v období březen – duben 2014.

·    Bude proveden úklid míst. Místa potom budou oficiálně otevřena pro všechny. Tato poslední aktivita bude spadat do období květen 2014.

 

·    Během celého projektu bude probíhat jeho propagace na webových stránkách naší školy a v regionálním tisku.


Projekt vede: Nadace Partnerství  http://www.skolaprozivot.cz/projekt-skola-pro-udrzitelny-zivot.

Logolink-Škola pro udržitelný život

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS