UNIV3 - Individuální projekt národní

"Uznávání neformálního a informálního vzdělávání - podpora procesů uznávání".

Obecné cíle projektu

Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.

Realizace projektu

projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014

Naše škola se na projektu podílí tvorbou nových rekvalifikačních programů vycházejících z požadavků NSK a pilotním ověřováním vytvořených rekvalifikací a procesů uznávání profesních kvalifikací uchazečů.

Projektový tým MSŠ Letovice:

Mentorka projektu: JUDr. Sylvie Ducháčková
Metodička projektu: Ing. Mária Bašná
Tvůrci programů, lektoři:
Ing. Mária Bašná, Ing. Lubomír Bašný, Libor Špidlík, Bc. Ondřej Náhlík

 

Více:

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS