Projekt Comenius 2012–2014

FOTOGALERIE PROJEKTU

Masarykova střední škola Letovice je zapojena do evropského projektu Program celoživotního učení v ČR – Comenius, který koordinuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
Tento projekt má za cíl zvýšit kvalitu výuky podporou vzájemné spolupráce mezi dvěma evropskými školami. Projekt umožňuje žákům a učitelům v různých zemích získat a vylepšit si dovednosti v oborech, na něž je zaměřen, ale i v týmové spolupráci, sociálních vztazích, plánování a realizaci projektových aktivit či využití informačních a komunikačních technologií. Důležitým prvkem je i možnost využití cizích jazyků, motivace žáků k jejich používání, vzájemné komunikaci mezi oběma stranami a získání určitých znalostí jazyka partnerské země. S tím souvisí i možnost seznámení se s kulturou a životním stylem jiné země. Partnerem Masarykovy střední školy Letovice je v tomto projektu rumunská škola Liceul Tehnologic Voineşti.

V rámci první fáze projektu tak pobývali v Letovicích ve dnech 21. dubna až 4. května dva pedagogové (ředitel školy a učitel angličtiny) a dvanáct studentů rumunské školy, s nimiž spolupracovali pedagogové a stejný počet studentů školy letovické.
Čeští a rumunští studenti zapojení do projektu pracovali společně na stanoveném úkolu, jímž je postavení solární lampy za použití fotovoltaického panelu v obou školách. Pod dohledem specializovaných pedagogů se smíšené skupiny studentů obou národností snažily o sestavení částí této lampy a diskutovaly o důležitosti získávání energie z nekonvenčních zdrojů a o dalších environmentálních tématech. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, čeští studenti si však začali osvojovat i první fráze z jazyka svých zahraničních „kolegů“ a naopak. Jedním z výsledků projektu bude i prezentace způsobu, jakým obě skupiny spolupracovaly při stavbě solární lampy a jenž může vést studenty k přijímání znalostí nových technologií a většímu vzájemnému sdílení znalostí a poznatků. Prezentace bude provedena v české, rumunské a anglické jazykové mutaci. Studenti se též soustředili i na vytvoření česko-rumunsko-anglického slovníku zaměřeného na environmentální vzdělávání a běžné fráze každodenního života.


Kromě práce na projektu probíhaly i exkurze do lokalit souvisejících s daným tématem. Studenti tak navštívili například bioplynovou stanici ve Křtěnově, ekologickou farmu či vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Pro seznámení s kulturou a historickými či přírodními památkami České republiky se uskutečnily výlety k Macoše a do Punkevních jeskyní, do Brna a dvoudenní výlet do Prahy.

První fáze projektu Comenius 2012–2014 tedy skončila, v roce 2014 na ni naváže fáze druhá, při níž budou letovičtí studenti hosty svých rumunských partnerů.

FOTOGALERIE PROJEKTU


Vypracovala: Bc. Petra Koudelková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS