Přijímací řízení

 INFORMACE O PŘIJETÍ NA NAŠI ŠKOLU

Na učební obory (Truhlář, Elektrikář, Zedník, Prodavač/ka) je přijetí bez přijímacích zkoušek.


Zástupkyně statutárního orgánu vyhlašuje  pro 1. kolo přijímacího řízení kritéria pro přijímání žáků ke vzdělávání na střední škole  pro školní rok 2016/17:

 


Zástupkyně statutárního orgánu vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro umělecký obor 82-41-M/12  Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

 


Přehled schválených výkonů zřizovatelem – Jihomoravským krajem – pro jednotlivé obory vzdělávání:

Písemné přijímací zkoušky se konají do oborů Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavebnictví ve dnech 22.4. a 25.4.2016.

Bližší informace najdete v kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení - obory bez talentové zkoušky -viz VÝŠE.


Přihlášky ke stažení:

Denní studium:
Stavebnictví - Pozemní stavby;
Nábytkářská a dřevařská výroba;
Truhlář, truhlářka;
Zedník;
Elektrikář, elektrikářka - silnoproud;
Prodavač (ka)
 Přihláška-denní studium
Denní studium - obory s talentovou zkouškou:
Výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu;
Uměleckořemeslné
zpracování kamene a
keramiky;
Umělecký keramik, keramička
  Přihláška - s talentovou zkouškou
Nástavbové studium denní:
 Podnikání - 2 letá denní forma
  Přihláška - nástavba denní
Nástavbové studium dálkové:
 Podnikání - 3 letá dálková forma
  Přihláška - nástavba dálková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS