Přihlášky do uměleckých oborů se podávají do 30. listopadu 2022

Ředitelka školy vyhlašuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, posledním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 1. kolo přijímacího řízení

do oborů: 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu-Design keramiky

82-51-H/04 Umělecký keramik

Přihláška do uměleckých oborů s talentovou zkouškou 

Přihlášky je nutné podat do 30. listopadu 2022.

Kritéria pro přijetí do uměleckých oborů na školní rok 2023 - 2024.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS