Přehlídka žákovských projektů - Zeleného mostu

Název projektu:              ZELNÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
                                          Environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj

Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Fotogalerie z AKCE

Článek z Listů regionůČLÁNEK Z TISKU: Listy regionů; ročník 2; číslo 5; květen 2013


Přehlídka žákovských prací V úterý 23. dubna 2013 se v rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí v krásných prostorách letovického zámku uskutečnila Přehlídka žákovských projektů. Zúčastnilo se jí cca 100 žáků z Letovic a z Brna společně se svými pedagogy. Jako hosté navštivili přehlídku rumunští studenti.

Celou akci uváděli a řídili sami žáci, přičemž čtvrnáct vybraných žáků preznetovalo své projekty, tentokrát na téma „Sluneční energie“. Ostatní přítomní zpracovávali na příslušná témata kontrolní testy, které byly po každém vystoupení vyhodnocovány.

Odborné žákovské projekty
• Ondřej Lustyk, Lukáš Šmíd – Státní politika ŽP v ČR – Masarykova střední škola Letovice
• Miroslav Odvárka – Druhy solárních kolektorů – Masarykova střední škola Letovice
• Matěj Gloc – Význam solárních kolektorů – Masarykova střední škola Letovice
• Pavel Slechan – Fotovoltaika – Masarykova střední škola Letovice
• Vít Hanák – Fotovoltaické solární články – Masarykova střední škola Letovice
• Pavel Horáček – Budoucnost fotovoltaických elektráren v ČR – Masarykova střední škola Letovice
• Kristýna Hrozová – Princip solárního kolektoru – Masarykova střední škola Letovice
• Tereza Císařová – Energeticky úsporný dům – Masarykova střední škola Letovice
• Marie Bránská, Jakub Dufek – Fotovoltaika v dopravě – Masarykova střední škola Letovice
• Veronika Haičmanová – Fotovoltaické články – SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno
• Adéla Horníková – Agenda 21 – SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno
• Lucie Jarolímová – Historie fotovoltaiky – SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno
• Ludmila Trčková – Výhody a nevýhody fotovoltaických panelů v rámci budov – SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno
• Milan Nešetřil – Energetická strategie EU – SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno

Přehlídku lze hodnotit jako velmi zdařilou, neboť se při ní sešli žáci z různých škol, získali zde mnoho nových informací z oblasti energetických úspor, vyměnili si zkušenosti, navázali nová přátelství a zároveň si procvičili anglickou konverzaci.

Fotogalerie z AKCE

Alena Doskočilová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS