Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01
Název ŠVP: Mechanik elektrotechnik
Zaměření: Elektrotechnik
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: Čtyřleté denní studium
Počet přijímaných žáků: 12
Přijímací řízení: Celostátní přijímací zkoušky

Proč studovat mechanika elektrotechnika?

  • Zajímáš se o věci dosud neznámé? Těch máš v elektrotechnice spoustu. Chtěl by ses dozvědět, proč peče trouba, hraje rádio nebo se točí elektrický motor? Chceš tohle vše poznat a ještě mnoho dalších věcí? Např. jak zapojit stykače, jističe, chrániče?..... V tom případě čteš ty správné řádky!

  • Naučíš se teoretické základy a odborné dovednosti při různých činnostech na elektrických zařízeních.

Uplatnění absolventa

Po maturitě se můžeš  uplatnit jako  elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídících systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.

Absolventi rovněž mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, 
zejména v elektrotechnice a informatických oborech.

Profil absolventa

Jako absolvent můžeš vykonávat činnosti spojené s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice 
a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

2

2

4

Základy elektrotechniky

3

-

-

-

3

Elektronika

-

2

-

2

4

Elektrotechnologie

-

-

-

1

1

Užití elektrické energie

-

-

-

2

2

Elektrické stroje a přístroje

-

2

-

-

2

Technologie

1

-

-

-

1

Rozvodná zařízení

-

-

2

-

2

Silnoproudá zařízení

-

1

-

-

1

Průmyslové a domovní instalace

-

-

1

-

1

Odborný výcvik

9

12

9

9

39

Elektrotechnická měření

-

-

3

3

6

Technické kreslení

-

2

-

-

2

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem základní dotace

29

26

29

22

106

Celkem disponibilní dotace

2

9

0

11

22

Celkem v ročníku

31

35

29

33

128

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS