Kontakty

ÚŘEDNÍ DESKA A PODATELNA 


Vedení školy: Učitelé teoretického vyučování: Učitelé praktického vyučování: Vychovatelé: Příjem zakázek: Výchovný poradce, psycholog: Stravovací provoz: Ekonomický úsek: Technický úsek: Pověřenec GDPR:


Adresa školy:

Masarykova střední škola  Letovice,
příspěvková organizace
Tyršova 500/6
679 61 LETOVICE


RED_IZO školy:                  600013359
IČ / IČO                               66596882 / CZ66596882               
Datová schránka:              jdqybct
Číslo bankovního účtu:    17139631/0100 (Komerční banka)
Zřizovatel školy:                Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Sekretariát:  Miroslava Krautová

Tel.: 516 474 878
        537 020 101
mobil: 608 861 173
e-mail: info@stredni-skola.cz

Odloučené pracoviště Tyršova 23: Keramické a elektrikářské dílny

SPOJENÍ DO ŠKOLY


Vedení školy:

Ing. Helena Marešová ředitelka školy 516 474 626
516 474 878
kl. 122
mobil: 739 406 089
maresova@stredni-skola.cz
Ing. Marek Chládek  statutární zástupce,
zástupce ředitelky pro praktické výučování,
ředitel vzdělávacího centra pro OZE
516 474 878
kl. 117
537 020 117
mobil: 608 861 171
chladek@stredni-skola.cz
Ing. Mária Bašná zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování 516 474 878
kl. 121
537 020 111
mobil: 601 565 509
basna@stredni-skola.cz
Bohumila Včelíková   vedoucí ekonomického úseku 516 474 878
kl. 114
mobil: 777 801 169 
vcelikova@stredni-skola.cz 
Mgr. et Bc. Karel Hlavička vedoucí vychovatel,
školní psycholog a výchovný poradce
516 474 878
kl.129
mobil: 733 531 768
hlavicka@stredni-skola.cz
Stanislav Škrabal  vedoucí technického úseku  516 474 878
kl.116
mobil: 777 801 170
skrabal@stredni-skola.cz

 Vedení školy


Pedagogický sbor
 


Učitelé teoretického vyučování:

Bašná Mária Ing. basna@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 121
Bašný Lubomír Ing. basny@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 108
 Čermák Tomáš, Ing.  cermak@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 108
Bojdová Pavla PaedDr. bojdova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 132
Derňár Mikuláš Ing.  dernar@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 133
 Dostálová Hana Ing.  dostalova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 104
Hluštíková Petra ak.soch.  hlustikova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 107 
Hluštík Lubomír ak.soch. hlustik@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 107
Páralová Hana Bc. paralova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 115
Chládek Marek Ing. chladek@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 117
Suchánek Robert Ing. suchanek@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 108  
Ondrák Aleš Mgr. ondrak@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 105
Kintrová Ludmila Ing. kintrova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 106
Pavlíčková Romana Mgr. pavlickova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 115
Marešová Helena Ing. maresova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 122
Plchová Jana Ing.  plchova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 106 
Opršalová Alena Mgr.   oprsalova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 132
Tomková Alena Ing. tomkova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 104
Chrištofová Jitka MgA. christofova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 107
Vítková Miroslava Mgr. vitkova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 104
Vrbický Štěpán MgA. vrbicky@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 107
Rohárová Kristýna Ing. roharova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 106
Machová Markéta Mgr. machova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 132
Marvanová Martina Mgr. marvanova@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 133
Ošlejšek Petr Mgr. oslejsek@stredni-skola.cz
tel.: 516474878 kl. 118
   

 

Učitelé praktického vyučování:

Brtnický Jiří Bc. brtnicky@stredni-skola.cz
služební mob.: 601 565 508
Dvořáček Petr dvoracek@stredni-skola.cz 
516 474 878 kl. 102
Herčík Aleš,
vedoucí učitel OV
hercik@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 117
537 020 117
Jakubec Karel jakubec@stredni-skola.cz 
služební mob.: 777 801 168 
Vinkler Ivoš Mgr. vinkler@stredni-skola.cz 
služební mob.: 777 801 168 
Brtnická Martina Bc. brtnicka@stredni-skola.cz 
služební mob.: 601 565 508 
Palinek Josef palinek@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl.102
537 020 102
Vykydal Milan vykydal@stredni-skola.cz 
služební mob.: 777 801 168 
Stöhrová Zdeňka Mgr. stohrova@stredni-skola.cz 
mob.: 728 480 696
Špidlík Libor Ing. spidlik@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 102
537 020 102 
Toul Jiří  toul@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 112 
Gonšorová Klára  gonsorova@stredni-skola.cz 
služební mob.: 601 565 508 
 Ošlejšek Petr Mgr. oslejsek@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 118
Roman Smékal  smekal@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 118

 

Vychovatelé:

Greifová Jitka greifova@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 129
Hlavička Karel Mgr. et Bc,
(vedoucí vychovatel)
hlavicka@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 129
733 531 768
Jaroslava Žilková zilkova@stredni-skola.cz 
tel.: 516 474 878 kl. 129
   

 

Příjem zakázek:

Aleš Herčík

vedoucí učitel odborného výcviku 

tel.: 516 474 878 kl. 117
537 020 117
mobil: 739 406 087
hercik@stredni-skola.cz

 

Výchovný poradce a školní psycholog:

Hlavička Karel Mgr. et Bc, tel.: 516 474 878 kl. 129
733 531 768
hlavicka@stredni-skola.cz

 

Školní metodik prevence:

 Pavla Bojdová PaedDr. tel.: 516 474 878 kl. 132 bojdova@stredni-skola.cz
     

  

Koordinátorka marketingu školy:

 Vítková Miroslava Mgr. tel.: 516 474 878 kl. 104 vitkova@stredni-skola.cz

 

Koordinátorka ŠVP:

 Mária Bašná Ing. tel.: 516 474 878
kl. 121
basna@stredni-skola.cz

 

Metodik informačních a komunikačních technologií a koordinátor ICT - manažer a pedagog:

Bašný Lubomír Ing. tel.: 516 474 878 kl. 108
537 020 108
basny@stredni-skola.cz

 

Koordinátor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:

Hana Dostálová Ing. tel.: 516474878 kl. 104 dostalova@stredni-skola.cz

 

Stravovací provoz:

Synková Petra tel.: 516 474 472
516 474 878 kl. 119
537 020 119
739 406 086
jidelna@stredni-skola.cz

 

Ekonomický úsek:

Bieberlová Božena (ekonomka) tel.: 516 474 878 kl. 120
537020110
bieberlova@stredni-skola.cz
Hájková Jitka (personalistika) tel.: 516 474 878 kl. 120
537020110
hajkova@stredni-skola.cz

 

Technický úsek:

Škrabal Stanislav
(správa budov, vedoucí technického úseku)
skrabal@stredni-skola.cz
516 474 878 kl.116
mobil: 777 801 170
 Vítek Jaroslav (školník) tel.: 516 474 878 kl. 127
537 020113 
Diviš Roman (údržba)  tel.: 516 474 878 kl. 127
537 020 113
 

 

Pověřenec GDPR:

Pověřenec k ochraně osobních údajů tel.: +420/543 426 011 gdpr@sssbrno.cz

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS