Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Milé uchazečky a uchazeči, vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění Covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020, náhradní termín zkoušky pak na 23.6.2020.

Níže je přiloženo jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek stanovené MŠMT. Pozvánky na přijímací zkoušky obdrží uchazeči, kteří mají naši školu uvedenou v přihlášce jako první v pořadí, a to nejpozději 10 dnů před jejich konáním.

Uchazeč si s sebou k přijímací zkoušce, mimo povolených pomůcek, přinese:

  • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví podepsané u nezletilých žáků také jejich zákonným zástupcem viz. níže.
  • roušku a sáček na uložení roušky

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019-20

Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek

Ing. Helena Marešová, ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS