FORD Transit T300 - Záměr prodeje neupotřebitelného majetku

V souladu s 13/INA-VOK Hospodaření s majetkem a usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 9365/20/R134 ze dne 10.02.2020, Masarykova střední škola, příspěvková organizace (dále jen „vyhlašovatel“) nabízí neupotřebitelný majetek k prodeji a vyzývá zájemce o koupi k podání nabídky.

Více v dokumentech níže:

Záměr prodeje FORD

Souhlas  uchazeč o koupi školního majetku

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS