Elektronická komunikace

Název vzdělávacího programu: Elektronická komunikace

Délka vzdělávacího programu: 100 hodin

Cílová skupina:

Kurz je určen zejména nezaměstnaným střední věkové kategorie, kteří při hledání zaměstnání naráží na bariéru počítačové gramotnosti a mají problém vhodně se prezentovat. Je otevřen i zájemcům z široké veřejnosti a pracovním kolektivům.

Profil absolventa


Absolvent rozšíří a získá nové profesní kompetence v oblasti elektronické komunikace.
Absolvent:

  • je schopen připravit se na výběrové řízení,
  • vytvoří dokument v textovém editoru, upraví jeho vzhled a vložené obrázky,
  • tiskne upravené dokumenty,
  • vytvoří tabulku s jednoduchými matematickými vzorci a graf,
  • upraví digitální fotografie,
  • vytvoří prezentaci a prezentuje výsledky své práce před ostatními,
  • vyhledá informace na Internetu, komunikuje prostřednictvím e-mailu,
  • sestaví a napíše žádost o přijetí do zaměstnání podle předepsaných náležitostí,
  • sestaví a napíše životopis ve strukturované formě,
  • vyhledává samostatně možnosti zaměstnání na Internetu.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa


Vzdělávací program nepřipravuje absolventa na vykonávání konkrétní profese. Je to všeobecně vzdělávací kurz rozšiřující kvalifikaci, který vybaví frekventanta kompetencemi využitelnými pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru a následně v celé řadě typových pozic, kde se zvýší kvalita jeho práce, produktivita práce a jeho osobnost bude okolím hodnocena lépe.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu


Cílem programu DV je vybavit frekventanty kompetencemi obecně využitelnými v širokém spektru typových pozic, zvýšit počítačovou gramotnost a zlepšit tak jejich postavení mezi ostatními uchazeči o práci. Absolvent pracuje v textovém i tabulkovém editoru, využívá Internet a elektronickou poštu. Vzdělávací program je jedinečný svým záběrem na velmi široké spektrum obyvatel. Není vázán na určitou profesi a je přínosný také pro každodenní život.
Frekventanti jsou vedeni k samostatné práci se základním kancelářským programovým vybavením osobního počítače, k využívání Internetu jako informačního a komunikačního média, a také k prezentaci své práce vytištěním a obhajobou.


Bližší informace:

Ing. Mária Bašná, metodikCŽU
basna@stredni-skola.cz
tel.: 516 474 878/106

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS