Sokrates 2006-07


Přejít na:


Další návštěva učitelů a studentů
z Polska a Portugalska na naší škole.
na začátek

 


Dotazník o Internetu na začátek

1) Pohlaví                                           a) žena          

                                                           b) muž

2) Věk:                                               a) 15- 16 let

                                                           b) 17 -18 let

                                                           c) více

3) Využíváš internet ve škole?           a) ano            

              b) ne

4) Máš doma internet?                        a) ano                         

                                                            b) ne

5) Jaký typ připojení internetu doma máš?                       a) ADSL               

                                                                                           b) Idnes

                                                                                           c) bezdrátové připojení        

                                                                                           d) jiný typ připojení

6) Jaké služby na internetu nejčastěji využíváš?                a) vyhledávání info     

                                                                                            b) ICQ, Skype      

                                                                                            c) chat      

                                                                                            d) stahování médií         

                                                                                            e) jiné 

7) Kolik hodin denně strávíš na internetu?                         a) 0 – 1

                                                                                            b) 2 – 3

                                                                                            c) 4 - 8

                                                                                            d) více než 8 

8) Jaký antivirový program používáš?                              a) AVG

                                                                                           b) Avast

                                                                                           c) Ad-Aware

                                                                                           d) North

                                                                                           e) jiný 

9) Jaký je tvůj vztah k internet                                 a) velmi dobrý

                                                                                  b) dobrý

                                                                                  c) ani dobrý ani špatný

                                                                                  d) špatný 

10) Myslíš si, že by škola měla klást důraz na práci s internetem?   a) ano

                                                                                                            b) ne 

11) Je pro tebe internet důležitý k životu?                                         a) rozhodně ano

                                                                                                             b) spíše ano

                                                                                                            c) spíše ne

                                                                                                           d) rozhodně ne 

12) Změnil internet tvůj pohled na svět?                                            a) ano        b) ne 

13) Jsi aktivní i ve veřejném životě?                                                  a) ano

                                                                                                           b) ne 

14) Co je to SPAM?                                 a) nevyžádaná pošta

                                                                  b) vyžádaná reklama

                                                                  c) e-mail od neznámé osoby 

15) K čemu slouží firewall?                   a) je to program na stahování médií

                                                               b) je to zeď, která se používá k chlazení počítače

                                                               c) slouží k ochraně počítačů připojených k internetu, nebo k jiným sítím, před útoky z internetu a / nebo jiných sítí 

16) Co je to dial-up?                                             a) bezdrátové připojení

                                                                              b) připojení přes modem 

17) Co je to virus?                                 a) program schválený Microsoftem k ochraně počítače

                                                              b) úvodní stránka na e-mailu

                                                               c) skrytý program zavedený do počítače se zlým úmyslem 

18) Co si představím pod pojmem HOMEPAGE?             a) když příjdeš domů a zapneš počítač

                                                                                              b) domovská stránka na internetu

                                                                                              c) odkaz na zajímavé stránky 

19) Proč je důležité heslo?                                    a) aby se nám nedostala cizí osoba např. do mailu

                                                                              b) aby se nám dostala cizí osoba např. do mailu

                                                                              c) druh antivirové ochrany 

20) Co je to Skype?                                                              a) druh komunikace přes net

                                                                                              b) druh ústní komunikace

                                                                                              c) druh antivirové ochrany 

21) Co je to modem?                                                             a) zařízení měnící digitální data z počítače na signál, který lze přenášet po telefonní lince

                                                                                              b) zařízení pro vypalování CD

                                                                                              c) druh tiskárny HP 

22) Co je ADSL?                                                                   a) Apple Drink Sweet long

                                                                                              b) technologie, která využívá telefonní linku pro připojení k internetu

                                                                                              c) program pro tvorbu webových stránek 

23) Co je to IP?                                                                     a) Internet Prokotol

                                                                                              b) Internet Krokotol

                                                                                              c) Internet Project 

24) Co je to kurnik?                                                              a) nadávka

                                                                                              b) polský herní server

                                                                                              c) portugalský herní server 

25) Co je to URL?                                                                 a) řetězec znaků s definovanou strukturou

                                                                                              b) část urologického oddělení

                                                                                              c) vědní obor

 26) Nakupuješ přes internet?                                                a) ano

                                                                                              b) občas

                                                                                              c) zřídka kdy

                                                                                              d) zatím ne 

27) Využíváš internet banku?                                               a) ano

                                                                                              b) občas

                                                                                              c) zřídka kdy

                                                                                              d) zatím ne 

28) Napiš 3 pozitiva internetu:  1)

                                                   2)

                                                   3) 

29) Napiš 3 negativa internetu: 1)

                                                   2)

                                                   3) 

30) Co znamenají zkratky   Bcc :…………………………………………………………………………………

 

                                             Cc : …………………………………………………………………………………


Vyhodnocení dotazníku (146  našich odpovídajících studentů)  na začátek


Naše Vlast na začátek

Při návštěvě zahraničních studentů a pedagogů vytvořili studentky z O3 (Zdena Palupová a Jitka Müllerová)  prezentaci přibližující historii naší země.

Tu si můžete stáhnout a prohlédnout zde.

Stránku vytvořil Ing. Marek Chládek