PROJEKT

ENERSOL 2008

 

zhodnotil práce téměř 420 zapojených soutěžících ze škol České republiky, Slovenské republiky, Německa a Slovinska. Tým České republiky za Jihomoravský kraj v národním kole reprezentovali studenti SOŠ a SOU – MŠP Letovice

 

MARTIN PAVELEC

RADEK  HANSKUT

 

kteří zároveň zastupovali český tým při prezentaci v mezinárodním kole.

 

  

 


 

                                          

 

Regionálním vzdělávacím centrem Jihomoravského kraje je:

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce

Tyršova 500, 679 61 Letovice

http://www.stredni-skola.cz

 

Ředitelka školy:

JUDr. Sylvie Ducháčková

Tel.: 516 474 626

Fax: 516 474 879

e-mail: info@stredni-skola.cz

 

Gestor:

Ing. Jaroslav Doskočil

Tel.: 516 474 878/kl. 116

777 801 170

Fax: 516 474 879

e-mail: info@stredni-skola.cz

 

 

 


PRŮBĚH SOUTĚŽNÍHO ROKU

 

Projekt ENERSOL vznikl v roce 2001 a až do roku 2005 byl společným programem 6 evropských zemí, včetně České republiky. Od roku 2004 paralelně s tímto evropským projektem začíná realizace českého projektu se stejným názvem, ale s konkrétními školami, pedagogy a jejich žáky a studenty. Vzdělávací agentura Kroměříž se obrátila na zřizovatele škol, samosprávné kraje s nabídkou vytvořit systém nepovinných vzdělávacích programů pro střední školy, vyšší odborné školy a gymnázia.

 

4. ročník tohoto programu podpořilo již 10 samosprávných krajů a ze strany státu vzniká odborný tým poradců z ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a školství.

 

·         Hlavním tématem soutěže bylo:

„Jak ŽÁCI A  studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ.“

·         Doprovodná kategorie:

OBNOVITELNÉ ZDROJE V RŮZNÉM POJETÍ

(literární díla, výtvarná díla, výukové programy, modely atd.)

 


 

Vzdělávací seminář

pro studenty a zástupce z přihlášených škol se uskutečnil

19. prosince 2007 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice

Tohoto setkání se zúčastnilo 54 studentů ze 6 škol různého zaměření spolu s pedagogickým doprovodem. Hlavním tématem semináře bylo seznámit přítomné s organizací soutěže, jejími cíly, pravidly a způsobem hodnocení jednotlivých prací. Zároveň si účastníci vyměnili své názory na danou problematiku.

Studentům odprezentovala svou práci vítězka loňského mezinárodního kola Enersol 2007 Zdeňka Palupová, studentka SOŠ a SOU – MŠP Letovice.

Součástí semináře byla odborná přednáška o obnovitelných zdrojích energie, kterou prezentoval Mgr. Radovan Šejvl, který pracuje již několik let jako odborník  v oblasti obnovitelných zdrojů a prohlídka energetického systému školy založeného na spalování biomasy, kogeneraci energie zemního plynu, fotovoltaické články a sluneční kolektory.

 

           


 

ŠKOLNÍ kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

soutěže se uskutečnilo

9. února 2008 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice

 

Hlavním cílem školního kola bylo zorganizovat přehlídku prací jednotlivých soutěžících a ukázat projekty studentům z ostatních tříd. Do krajského kola postoupily všechny práce a z nich pak mimoškolní porota vybrala ty, které byly prezentovány v krajském kole.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA školního kola ENERSOL 2008

1. místo

Adam ROLNÝ

Téma: Využití bioplynu na skládce Březinka

Koordinátor: Ing. Blanka Nevyhoštěná

 

2. místo

Milan JABŮREK

Téma: Tepelné čerpadlo svépomocí

Koordinátor: Ing. Marek Chládek

 

3. místo

Tomáš CÍZL

Téma: Větrné elektrárny

Koordinátor: Ing. Blanka Nevyhoštěná

 

          


Krajské kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

soutěže se uskutečnilo

26. února 2008 v RVC při SOŠ a SOU - MŠP Letovice

pod záštitou Jihomoravského kraje

ve spolupráci s národní kanceláří projektu ENERSOL a vzdělávací agentury Kroměříž

 

Soutěž zahájila ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková. Podporu myšlence celého projektu vyjádřili ve svých projevech Mgr. Arnošt Drbušek, odbor školství JmK, Mgr. Radek Procházka, starosta města Letovice, Ing. Jiří Herodes, vedoucí národní kanceláře projektu, Ing. Vladimír Verner, VERNER a. s. a  Ing. Luboš Kocman, zástupce ČKD Engineering, a. s. Celé soutěži byli přítomni další významní  hosté a zástupci firem zabývajících se využíváním obnovitelných zdrojů energie.

 

Náplní soutěžního dne byly prezentace nejlepších prací, výměny názorů a zkušeností jednotlivých studentů, možnost nahlédnout do všech přihlášených prací. Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol bez ohledu na školní programy, vyhlásili pořadatelé také tzv. doprovodnou kategorii bez určení zadání. Podmínkou však byl vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie. Žáci a studenti si mohli zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadáni a schopností, například dokumentační fotografie, výukové programy, malířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k tématu.

              

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOL 2008

HLAVNÍ KATEGORIE

1. místo

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Martin PAVELEC

Téma: Pasivní dům aneb šetříme energii

Koordinátor: Ing. Hana Němcová

 

2. místo

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Radek HANSKUT

Téma: Malá vodní elektrárna Letovice

Koordinátor: Alena Doskočilová

 

3. místo

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Milan JABŮREK

Téma: Tepelné čerpadlo svépomocí

Koordinátor: Ing. Marek Chládek

 

4. místo

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Petr FUČÍK, Tomáš CHLOUPEK

Téma: Bioplynová elektrárna

Koordinátor: Ing. Marek Chládek

 

 

5. místo

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Lucie  JANDEROVÁ

Téma: Nízkoenergetický dům Dačice

Koordinátor: Ing. Hana Němcová

 

Prvních pět studentů vytvořilo reprezentační tým Jihomoravského kraje a postoupilo do národního finále soutěže. Náhradníkem se stal student Jakub Turek ze Střední školy informatiky a spojů Brno.

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOL 2008

 DOPROVODNÁ KATEGORIE

1. místo

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Pavlína  KOSMÁKOVÁ

Výčitky - báseň

Koordinátor: Alena Doskočilová

 

2. místo

SPŠ Boskovice

Alena DVOŘÁKOVÁ

Třídění a spalování odpadu – vzdělávací program pro děti předšk. věku

Koordinátor: Mgr. Hana Šperková

 

 

3. místo

SPŠ Boskovice

Petr LIZNA

Je nám teplo u kamen

Koordinátor: Mgr. Dagmar Ševčíková

 

 


Národní kolo

4. ročníku Enersol

se uskutečnilo 27. – 28. března 2008

 na SOU ELEKTROTECHNICKÉM V PLZNI

 

Národní finále soutěže ENERSOL 2008 probíhalo po dva dny a zúčastnilo se ho 10 krajů: Hlavní město Praha, kraj Jihočeský,  Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina a Zlínský.

První den, po zahájení finále, byla sestavena porota ze zástupců samosprávných krajů, která dopoledne hodnotila vystoupení 10 žáků s prezentacemi soutěžních prací v hlavní kategorii, kteří se v krajských kolech umístili na druhém až pátém místě. Kdo bude prezentovat určil náhodný los. Osud týmu Jihomoravského kraje spadl do rukou studenta SOŠ a SOU – MŠP Letovice Radka Hanskuta, který se svého úkolu  zhostil velmi dobře.

Odpoledne probíhaly prezentace žáků ve vedlejší kategorii a poté účastníci hlavní kategorie psali odborný test. Ještě téhož dne čekala na žáky jedna doprovodná "soutěž" na národním finále a to bowling.

Druhý den pokračovali zástupci krajů v prezentacích soutěžních prací v hlavní kategorii. Tentokrát porota mohla posuzovat výkony žáků, kteří se umístili v krajských kolech na prvním místě. Jihomoraváky zastupoval student SOŠ a SOU – MŠP Letovice Martin Pavelec. Neměl to vůbec jednoduché, avšak předvedl výborný výkon a především dokázal reagovat na mnohé všetečné dotazy poroty.

Po zpracování výsledků výpočtovým střediskem proběhl slavnostní ceremoniál vyhodnocení obou kategorií a sestavilo se i družstva České republiky pro mezinárodní finále. Družstvo A zastupuje Martin Pavelec a  družstvo B Radek Hanskut.

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY V BOWLINGU

 

2. místo

Milan JABŮREK–  243 bodů

 

3. místo

Rostislav KUBICA – 234 bodů

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY VEDLEJŠÍ KATEGORIE

 

1. místo

Zlínský kraj

 

2. místo

Moravskoslezský kraj

 

3. místo

Alena DVOŘÁKOVÁ

Jihomoravský kraj

CELKOVÉ VÝSLEDKY HLAVNÍ KATEGORIE

 

1. místo

Jihočeský kraj –  180 bodů

Hlavní město Praha – 180 bodů

 

2. místo

Jihomoravský kraj –  120 bodů

 

Martin PAVELEC

Pasivní dům v Letovicích

Koordinátor: Ing. Hana Němcová

 

Radek HANSKUT

Malá vodní elektrárna Letovice

Koordinátor: Alena Doskočilová

 

 

Po národním kole obdrželi Pavlína Kosmáková a Radek Hanskut děkovný dopis od náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rut Bízkové. Radek navíc získal knihu s osobním věnováním pana prezidenta Václava Klause.

 

                            


 

 

MEZINárodní kolo SOUTĚŽE ENERSOL 2008

 

SPOJENÉ S MEZINÁRODNÍ KONFERENCÍ

se uskutečnilo

24. – 25. dubna 2008 v spš tábor

 

Dvoudenního setkání studentů, ředitelů středních škol a významných osobností se kromě zástupců z deseti krajů České republiky zúčastnili také delegace ze Slovenska, Německa a Slovinska. Na konferenci vystoupili představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Národního ústavu odborného vzdělávání a Strojní fakulty ČVUT. Význam akce podpořil svou osobní záštitou hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník,

Dva dny strávené v Táboře se nezapomenutelně zapsaly do vzpomínek všech účastníků. Bohatý program zahrnoval nejen odbornou část včetně soutěžní přehlídky nejlepších studentských prací čtyř zúčastněných států, ale také poznání středověké historie husitského města a jeho neopakovatelné architektury.

 

Jihomoravský kraj zastupovali: Alena Dvořáková – Střední pedagogická škola Boskovice, Rostislav Kubica, Onřej Špidlík, Martin Pavelec, Lucie Janderová a Radek Hanskut ze SOŠ A SOU – MŠP Letovice.

 

VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO FINÁLE

 

1. místo

Česká republika A

 

2. místo

Slovenská republika

 

3. místo

Česká republika B

 

Tento mezinárodní úspěch je odměnou všem studentům, kteří se na projektech podíleli.

 

                     

 

Děkujeme za vzornou reprezentaci.

 

Enersol 2008 měl nesporný přínos pro vzdělávání a šíření myšlenek o  způsobech získávání alternativních energetických zdrojů. Lze si jen přát, aby následující ročník, který byl v rámci konference vyhlášen, přinesl ještě profesionálnější výkony a minimálně stejně kvalitní studentské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Alena Doskočilová