Krajské kolo

4. ročníku ENERSOL 2008

studentské soutěže mšmt se uskutečnilo

26. února 2008 v Regionálním vzdělávacím centru při SOŠ a SOU - MŠP Letovice

pod záštitou Jihomoravského kraje ve spolupráci s národní kanceláří projektu ENERSOL a vzdělávací agentury Kroměříž, s. r. o.

Soutěž zahájila ředitelka hostitelské školy JUDr. Sylvie Ducháčková. Podporu myšlence celého projektu vyjádřili ve svých projevech Mgr. Arnošt Drbušek, odbor školství JmK, Mgr. Radek Procházka, starosta města Letovice a Ing. Jiří Herodes, vedoucí národní kanceláře projektu. Celé soutěži byli přítomní další významní  hosté, zástupci firem zabývajících se využíváním obnovitelných zdrojů energie a zástupci tisku.

Kromě zástupců SOŠ A SOU – MŠP Letovice přijeli i studenti ze Znojma, Brna, Boskovic a Mohelnice.

Náplní soutěžního dne byly prezentace 12 nejlepších prací, výměny názorů a zkušeností jednotlivých studentů, možnost nahlédnout do všech přihlášených prací. Z důvodu zapojení se co nejširšího okruhu škol bez ohledu na školní programy, vyhlásili pořadatelé také tzv. doprovodnou kategorii bez určení zadání. Podmínkou však byl vztah odevzdané soutěžní práce k obnovitelným zdrojům energie. Žáci a studenti si mohli zvolit formu svého zapojení do soutěže, která je jim blízká z hlediska jejich nadáni a schopností, například dokumentační fotografie, malířské, kreslířské nebo jiné umělecké práce vztahující se k tématu.

Šest nejlépe vyhodnocených prací z hlavní kategorie a dvě práce z doprovodné kategorie postupují do březnového celostátního kola v Plzni. Celá soutěž vyvrcholí v dubnu mezinárodním kláním v Táboře.

Průběh soutěže v závěru zhodnotil odborník na slovo vzatý Ing. Vladimír Verner, majitel firmy Verner, a. s., která se zabývá výrobou kotlů na spalování biomasy. Velmi příjemným zjištěním je zájem studentů o danou problematiku a neustále rostoucí úroveň celé soutěže. Jak pan Verner podotkl „Studenti učí veřejnost“.

 

 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  KRAJSKÉHO KOLA  ENERSOL 2008

       HLAVNÍ KATEGORIE              DOPROVODNÁ KATEGORIE

1. místO

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

MARTIN PAVELEC

Téma: PASIVNÍ DŮM ANEB ŠETŘÍME ENERGII

Koordinátor:

Ing. HANA NĚMCOVÁ

 

2. místO

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

RADEK HANSKUT

Téma: MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA LETOVICE

Koordinátor:

Alena Doskočilová

 

3. místO

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

MILAN JABŮREK

Téma: TEPELNÉ ČERPADLO SVÉPOMOCÍ

Koordinátor:

Ing. MAREK CHLÁDEK

 

4. místO

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

PETR FUČÍK, TOMÁŠ CHLOUPEK

Téma: BIOPLYNOVÁ ELEKTRÁNA

Koordinátor:

Ing. MAREK CHLÁDEK

 

5. místO

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Lucie  JANDEROVÁ

Téma: NÍZKOENERGETICKÝ DŮM DAČICE

Koordinátor:

Ing. HANA NĚMCOVÁ

 

6. místO

Střední škola informatiky a spojů Brno

JAKUB TUREK

 Téma: VODNÍ ELEKTRÁRNY

Koordinátor:

 PaerDr. Vladimír Šimíček

1. místO

SOŠ a SOU – MŠP Letovice

Pavlína  KOSMÁKOVÁ

VÝČITKY

 báseň

Koordinátor:

Alena Doskočilová

 

2. místO

SPŠ Boskovice

ALENA DVOŘÁKOVÁ

TŘÍDĚNÍ A SPALOVÁNÍ ODPADŮ  vzdělávací program pro děti předškolního věku

Koordinátor:

Mgr. Hana Šperková

 

3. místO

SPŠ Boskovice

PETR LIZNA

JE NÁM TEPLO U KAMEN

vzdělávací program pro děti předškolního věku Koordinátor:

Mgr. Hana Šperková

 

 

Galerie obrázků