Technické a nástavbové obory

Obecné informace k přijímacímu řízení na střední školy

Základní informace k jednotné přijímací zkoušce (konají ji maturitní neumělecké obory)

Způsob hodnocení jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury u cizinců


Přehled  počtu žáků přijímaných do neuměleckých  oborů studia pro školní rok 2018/19

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

v letech

Počet přijímaných žáků pro rok  2018/19

36-47-M/01

Stavebnictví

4

18

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

4

18

36-67-H/01

Zedník

3

10

33-56-H/01

Truhlář

3

30

26-51-H/02

Elektrikář - silnoproud

3

21

66-51-H/01

Prodavač

3

12

64-41-L/51

Podnikání

2

30

64-41-L/51

Podnikání

3

0

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

4

12

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS